Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Działalność funduszy emerytalnych np. PTE DOM

Po dwóch latach od wprowadzenia reformy emerytalnej, nowy system oszczędzania na przyszłą emeryturę nie gwarantuje jego uczestnikom bezpieczeństwa.

ZUS przeżywający kłopoty z systemem informatycznym nie radzi sobie ze ściąganiem składki. Otwarte fundusze emerytalne nie otrzymują w porę wszystkich należnych im pieniędzy. Kont w funduszach emerytalnych, na które nie docierają pieniądze z ZUS jest ponad 2 mln[1]. Są to między innymi sfałszowane rachunki, ale również takie na które pracodawcy wysyłają pieniądze, a one nie trafiają do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

W trzecim filarze obecne rozwiązania prawne i podatkowe (m. in. brak zachęt do dodatkowego oszczędzania, zwiększenie kosztów osobowych w firmach), sytuacja gospodarcza kraju oraz skomplikowane przepisy dotyczące Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (powstało ich na razie tylko kilkadziesiąt, z tego duża część powstała dla pracowników instytucji które mają takie programy prowadzić dla innych firm) raczej nie napawają optymizmem.

Wszystkie te problemy wpływają negatywnie na funkcjonowanie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, również badanego przeze PTE „DOM”, dlatego trudno już w dniu dzisiejszym powiedzieć jakie będą efekty i konsekwencje wprowadzenia nowego systemu emerytalnego w Polsce. Jakie będą w przyszłości emerytury, również te wypłacane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne będziemy mogli stwierdzić z całą pewnością za około 20-30 lat, ponieważ wtedy pierwsze emerytury zostaną przekazane osobom, które w momencie wejścia w życie reformy emerytalnej rozpoczynały pracę.

Trudno również powiedzieć, czy Powszechne Towarzystwo Emerytalne „DOM” będzie nadal jednym z liderów na rynku ubezpieczeń społecznych. Na koniec 2000 roku wyniki Towarzystwa pozwalają sądzić, że jego rozwój w ciągu ostatnich dwóch lat przebiegał prawidłowo, co daje szanse na utrzymanie jego pozycji wśród Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

[1] Informacje uzyskane w siedzibie ZUS.