Literatura

 1. Adamowicz A. Fundusze emerytalne, krajobraz po bitwie. „Pieniądz” nr 6 z 06.2000 r.
 1. A Pension System in Transition: the Case of Italy. A. Brugiavini and E. Fornero, December 1988.
 2. Babiak J. Rynek pracy i polityka społeczna w wybranych krajach europejskich. UAM, Poznań 1998 r.
 3. Bazowe systemy emerytalno – rentowe w świecie tom I. Praca zbiorowa pod red. S. Golińskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1993 r.
 4. Bazowe systemy emerytalno – rentowe w świecie tom II. Praca zbiorowa pod S. Golińskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1993 r.
 5. Bezpieczeństwo dzięki emeryturze – Raport na temat zakładów emerytalnych i sposobów wypłat emerytur z II filaru. KNUiFE, Warszawa 2002r.
 6. Biuletyn kwartalny (1/2000) KNUiFE ( www.knuife.gov.pl ).
 7. Biuletyn kwartalny (2/2000) KNUiFE ( www.knuife.gov.pl ).
 8. Biuletyn kwartalny (1/2001) KNUiFE ( www.knuife.gov.pl ).
 9. Biuletyn kwartalny (4/2001) KNUiFE ( www.knuife.gov.pl ).
 10. Biuletyn kwartalny (1/2002) KNUiFE ( www.knuife.gov.pl ).
 11. Biuletyn miesięczny (grudzień 1999) KNUiFE ( www.knuife.gov.pl ).
 12. Cała składka buduje kapitał akcyjny, wywiad z P. Dziewulskim, „Gazeta Ubezpieczeniowe” nr 13 z 31.05.2000 r.
 13. Czekańska M. Emerytalny labirynt „Gazeta Ubezpieczeniowa nr 34  z 22-28.09.1999 r.
 1. Czy potrzebne są zmiany ? – wywiad z M. Górą. „Gazeta Ubezpieczeniowa”  nr 25 z 23.08.2000 r.
 1. Dłubak M, Dobry system lecz źle dzila?. „Home & Market” nr 7-8 z 07-08 2003.
 2. Domański S. Wschodzące rynki kapitałowe. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 1999 r.
 3. Dygas M, Dłuższy staż pracy – wyzsza emerytura, „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 11 z 12.03.2002r.
 4. Dygas M. Przymusowe oszczędzanie. „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 14 z 07.06.2000 r.
 5. Dziubińska – Michalewicz M. Systemy zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach. BSE, Warszawa 1998 r.
 6. Elementy systemu zabezpieczenia społecznego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej. Praca zbiorowa pod red. V. Leienbacha, Stowarzyszenie Nauk i Kształtowania Stosunków Ubezpieczeniowych, 1994, s.
 7. Emerytury wcześniejsze i pomostowe, Dodatek specjalny „Gazeta Prawna” nr119 z 21-23.06.2002.
 8. Germany: A Publik Pension System under siege. (www.res.org.pl)
 9. Hałyszyn M. Grupowo na emeryturę. „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 11  z 14.04.1999 r.
 1. Italy : Europe’s oldest country? (www.actuaries.org.pl).
 2. Jędrasik – Jankowska I. Ubezpieczenia Społeczne (chorobowe, rentowe i emerytalne), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987 r.
 3. Karoń T. Chilijski system emerytalny po dziewiętnastu latach funkcjonowania. „Przegląd ubezpieczeniowy dla Ciebie” nr 5 z 05.2000 r.
 4. Karoń T. Funkcjonowanie chilijskiego systemu emerytalnego (AFP) od roku 1981 do początku lat dziewięćdziesiątych. „Przegląd ubezpieczeń dla Ciebie” nr 4  z 04.1999 r.
 1. Koliński Ł. Sprawdź swój fundusz. „Gazeta Wyborcza” nr 268.3569 z 17.09.2000r.
 2. Kondracki P. System zaopatrzenia emerytalno – rentowego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994 r.
 3. Krajewski A. Ubezpieczenia społeczne, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002r.
 4. Księżopolski S. Dla kogo te fundusze?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” wyd. specjalne nr 19.04-19.05.1999r s.
 5. Kwiatkowska R. Reforma systemy ubezpieczeń społecznych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra 1998 r.
 6. Leśniewski M. Emerytura z rękawa. „Home&Market” nr 3 z 03.1999 r.
 7. Linkowski J. Akcje szansą dla przyszłych emerytów. „Asekuracja&Re” nr 7 z 07.2000 r.
 1. Majewska R. Czy I i II filar wystarczą?. „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 13  z 31.05.2000 r.
 1. Mech C. Konieczność powstania funduszy emerytalnych. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1995 r.
 2. Moje Pieniądze. „Rzeczpospolita” nr 105 z 7.05.1999 r.
 3. Muszalski W. Ubezpieczenia społeczne, zarys ogólny cz. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 1984 r.
 4. Negri A. Pracowniczy Program Oszczędnościowy, „Gazeta Ubezpieczeniowa”  nr 39 – 40 z 27.10.1999 r.
 1. Negri A. Wielkie Migracje. „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 46 z 15-21.12.1999 r.
 2. OFE zwiększa PKB. „Asekuracja&Re” nr 11 z 11.2000 r.
 3. Pension reform ( www.sccc.ca).
 4. Pinera J. Bagno ubezpieczeń społecznych. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1995 r.
 5. Pinera J. Bez obaw o przyszłość. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1996 r.
 6. Pinera J. Empowering workers: The privatization os social security in Chile. (www.pensionreform.org)
 7. Pinera J. Wszystkie Pieniądze w Ręce Ludu! Poprzez Prywatyzację Ubezpieczeń Społecznych w Chile (www.pensionreform.org).
 8. Planning your stay (www.his.pl).
 9. Podlasek – Ziegler M. (tłumaczenie), Ubezpieczenia emerytalne. Wydawnictwo „Wokół nas”, Gliwice 1992 r.
 10. Powszechne Towarzystwa Emerytalne w pigułce, „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 5 z 3-9.03.1999 r.
 11. Reforma sytemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Materiał dla agentów ubezpieczeniowych Commercial Union – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa 1999 r.
 12. Reforma Ubezpieczeń Społecznych ( www.iexperts.com)
 13. Rodriguez L.J. Chile’s Pension Sysytem at 18: Its Current State and Future Challenges. 07.1999 (www.socialsecurity.org).
 14. Rodriguez L.J. Europe’s Retirement Blues (www.pensionreform.org).
 15. Siepielska – Bałaban G. abc reformy systemu emerytalnego cz. 2. Videograf II Sp. z o. o. Katowice 1999 r.
 16. Siepielska – Bałaban G. abc reformy emerytalnej cz. 3. Videograf II Sp. z o. o. Katowice 1999 r.
 17. Siepielska – Bałaban G. abc systemu emerytalnego cz. 4. Videograf II Sp. z o. o. Katowice 1999 r.
 18. Siepielska – Bałaban G., abc reformy emerytalnej cz. 5. Videograf II Sp. z o. o. Katowice 1999 r.
 19. Social insurence in Sweden, no 1, March 2001, Ministry of Health and Social Affairs (www.regeingen.se).
 20. Specyfikacja rynku OFE. Biuletyn miesięczny ( listopad 2001) KNUiFE, s.3 (www.knuife.gov.pl).
 1. Starość wymusza zmiany, „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 32 z 11.10.2000 r.
 2. Systemy i reformy emerytalne – raport końcowy projektu Phare. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 1997 r.
 3. Szubert W. Ubezpieczenie społeczne, zarys systemu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987 r.
 4. Tego procesu nie da się zatrzymać, rozmowa z J. Pinerą. „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 30 z 27.09.2000 r.
 5. The bull by the horns: The battle for Chile’s Social Security Reform (www.pensionreform.org).
 6. Tworzenie prywatnych funduszy emerytalnych w Polsce. Praca zbiorowa pod red. S. Golińskiej, IPiSS, Warszawa 1995 r.
 7. Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, „ Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 25 z 18.06.2002.
 8. Ubezpieczenia społeczne 1992 – 1993 (I połowa). GBPiZS, Warszawa 1993 r.
 9. Uścińska G. Emerytury i renty po reformie. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 1999 r.
 10. Why you need a pension (www.pensionsorter.co.uk).
 11. Wiktorow A. System ubezpieczeń społecznych w Polsce – jednolitość i zróżnicowani. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1990 r.
 12. Wiktorowska B. Pieniądze za pracę. „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 40  z 6.02.2000r.
 1. Zerowy kapitał początkowy, „Gazeta Ubezpieczeniowa” wydanie specjalne nr 6 z 11.1999 r.